Chakras

Sahasrara ( Crown chakra )

Ajna ( Third Eye chakra )

Vishuddha ( Throat chakra )

Anahata ( Heart chakra )

Manipura ( Solar Plexus / Navel chakra )

Swadhisthana ( Sacral chakra )

Muladhara ( Root chakra )

No comments:

Post a Comment